แจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชัน


ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 88 หมู่ที่ 2 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

E-mail address : somkiatcac@prg.co.th

คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 88 หมู่ที่ 2 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

งานผู้ตรวจสอบภายใน

บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 88 หมู่ที่ 2 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

E-mail address : ia@prg.co.th


รายละเอียดผู้ร้องเรียน
ชื่อ - นามสกุล:*
โทรศัพท์:
แฟกซ์:
อีเมล์:*
ที่อยู่:
รายละเอียดการร้องเรียน
เรื่อง:*
รายละเอียด:*
ฉันได้อ่านและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อป้องกันและลดปัญหาสแปมเมล์ กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฎด้านล่างนี้