ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น:
PRG
8.95 THB
เปลี่ยนแปลง
-0.05-0.56%
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)2,500
มูลค่า ('000 บาท)22
ช่วงราคาระหว่างวัน8.90 - 9.00
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์7.35 - 12.70

Chart Type