ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น:
PRG
10.90 THB
เปลี่ยนแปลง
-1.20-9.92%
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)813,825
มูลค่า ('000 บาท)9,356
ช่วงราคาระหว่างวัน10.90 - 12.40
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์10.50 - 18.80

Chart Type