ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น:
PRG
10.80 THB
เปลี่ยนแปลง
+0.10+0.93%
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)900
มูลค่า ('000 บาท)10
ช่วงราคาระหว่างวัน10.80 - 10.80
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์10.50 - 15.00

Chart Type