ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น:
PRG
10.60 THB
เปลี่ยนแปลง
-0.20-1.85%
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)501
มูลค่า ('000 บาท)5
ช่วงราคาระหว่างวัน10.60 - 10.80
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์7.35 - 12.70

Chart Type