ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

ผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์

คุณพิมลรัตน์ จิตต์ภาวนาสกุล

บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 88 หมู่ 2 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

โทรศัพท์ : 0 2501 2175

โทรสาร : 0 2501 2176

E-mail : pimonrat@prg.co.th

ชื่อ - นามสกุล:*
โทรศัพท์:
แฟกซ์:
อีเมล์:* 
ที่อยู่:
รายละเอียด:*

เพื่อป้องกันและลดปัญหาสแปมเมล์ กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฎด้านล่างนี้